Civilizacijų kilimas

Alternatyvūs pavadinimai: Civilizacijų aušra
Turite eiti į miesto plėtros kelią nuo mažo gyvenvietės iki galingos valstybės sostinės! Aiškus žaidimo pusiausvyra tarp įsigytų daiktų ir kasyklų.

 

Žaisti pat